WYDARZENIAPOLECANE WYDARZENIA
DOTYCZĄCE NEUROEDUKACJI: 
KONFERENCJE NAUKOWE, WYKŁADY I WARSZTATY POPULARNONAUKOWENA ŚWIECIE:

- SIG22: Neuroscience & Education, 23-35.06.2016, Amsterdam

fot. Ewa Międzobrodzka

- Centre for Educational Neuroscience, London - wydarzenia

- International Mind, Brain and Education Society, USA - konferencje


W POLSCE:

2016:
 - konferencja Infants, language, and cognitive development - jesień 2016, organizator: dr Tomasz Komendziński, UMK Toruń, więcej informacji wkrótce, zapowiedź:
artykuł w Głosie Uczelni UMK

2015:
- Dni Mózgu w Warszawie, Instytut Biologii Doświadczalnej, 17 marca 2013
wykład prof. Włodzisława Ducha: Perspektywy nauk neurokognitywnych. (jednym z elementów wystąpienia jest neuroedukacja)

Dni Mózgu 2015 w Trójmieście
21 marca 2015 (godz. 17:00 - 18:00) warsztat mgr Ewy Międzobrodzkiej na SWPS Sopot: Sprawdź swoją wiedzę o mózgu - obalanie neuromitów.

fot. Wojciech Glac, Dni Mózgu 2013,
warsztat mgr Ewy Międzobrodzkiej
2013:  
Dni Mózgu 2013 w Trójmieście, 
14-16 marca 2013warsztat mgr Ewy Międzobrodzkiej: Neuroedukacja mostem między neuronauką a edukacją

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oblicza Neuronauki, Uniwersytet Warszawski, 15 - 17 listopada 2013 
wykład mgr Ewy Międzobrodzkiej:  Neuroeducation. How can knowledge about brain be used at school? 

2012: 
Neurodydaktyka: w poszukiwaniu efektywniejszych koncepcji i metod nauczania. Nauczanie przyjazne mózgowi w teorii i praktyce, Toruń, 28 listopada 2012
wykład prof. Włodzisława Ducha, UMK: Stan obecny i perspektywy neuroedukacji

- Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2012, Wrocław, 23-25 listopada 2012,
wykład Ewy Międzobrodzkiej: Jak wykorzystać wiedzę o mózgu w edukacji? Neuropsychologia edukacji i neurony lustrzane

No comments:

Post a Comment