PUBLIKACJE

POLECANE PUBLIKACJE POPULARYZUJĄCE WIEDZĘ O MÓZGU I MOŻLIWOŚCI JEJ APLIKACJI DO EDUKACJI

Dziękuję serdecznie dr Tomaszowi Komendzińskiemu za nieustanne podsyłanie nowych publikacji :)  
Zachęcam Państwa do dzielenia się i polecania literatury mailowo (emiedzobrodzka(at)gmail.com), postaram się tutaj stworzyć zbiór ciekawych publikacji naukowych i popularnonaukowych, 
w miarę możliwości bezpłatnych i ogólnodostępnych dla wszystkich zainteresowanych czytelników.


Artykuły o neuromitach w edukacji:


Howard-Jones, P (2014). Neuroscience and education: myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, Doi:10.1038/nrn3817.

Dekker, S., Lee, N.C., Howard-Jones, P. i Jolles, J. (2012). Neuromyths in education:Prevalence and predictors of misconceptions among teachers. Frontiers in Psychology (Educational Psychology), 3, artykuł 429, 1-8.

Nuronauka i edukacja wraz z przykładowymi zastosowaniami w klasie - raport podsumuwujący wraz z obszernym przeglądem literatury:
Howard-Jones, P. (2014). Neuroscience and Education: A Review of Educational Interventions and Approaches Informed by Neuroscience. Full Report and Executive Summary. The Education Endowment Foundation (EEF)

Specjalne wydanie Frontiers in Psychology (2015) poświęcone tematyce:
Educational Neuroscience, Constructivist Learning, and the Mediation of Learning and Creativity in the 21st Century - do pobrania w formie ebook-a

Specjalne wydanie LEARNing Landscapes (2011) (czasopismo open access) poświęcone tematyce:
Mind, Brain, and Education: Implications for Educators

Neuroedukacja: Ustalenia i wyzwania dla pedagogów i naukowców - raport z konferencji:
Hardiman, M., Magsamen, S., McKhann, G., & Eilber, J. (2009). Neuroeducation: Learning, Arts, and the Brain Findings and Challenges for Educators and Researchers from the 2009 Johns Hopkins University Summit


Czasopisma zagraniczne poświęcone neuroedukacji:

Mind, Brain, and Education

Trends in Neuroscience and Education (Open Access)


Inne artykuły:

Kayt Sukel (16.10.2012). Jak mózg uczy się na błędach artykuł opublikowany na stronie dana.org

Piotr Cieśliński (18.03.2013). Dzieci sieci i lektury na trzy minuty artykuł opublikowany na stronie wyborcza.pl na temat najnowszych badań nad mózgiem, czytaniem i procesami uwagi. Artykuł odpowiada między innymi na pytania, która struktura w mózgu odpowiada za rozpoznawanie tekstu, co dzieje się w mózgu podczas czytania i jak na naszą uwagę wpływa czytanie informacji drukowanych, a jak wiadomości w sieci.


Książki w j. polskim (neuronauka):


Jaśkowski, P. (2009). Neuronauka Poznawcza: Jak Mózg Tworzy Umysł.

(podręcznik autorstwa wybitnego polskiego naukowca, wykorzystywany na kursach m.in. na UMK w Toruniu czy UJ w Krakowie)

Spis treści obejmuje następujące zagadnienia: (1) neuroanatomia od podstaw, (2) metody badań mózgu (EEG, MEG, PET, fMRI), (3) jak widzi mózg, (4) filtrowanie informacji w mózgu, (5) sterowanie działaniem przez mózg, (6) budowanie świadomości przez mózg, (7) procesy pamięciowe w mózgu, (8) sterowanie procesami poznawczymi przez mózg, (9) spostrzeganie innych mózgów (neuronauka społeczna, neurony lustrzane)


Książki zagraniczne (neuroedukacja):

Mareschal, D., Butterworth, B., & Tolmie, A. (2013). Educational Neuroscience

Z opisu książki na stronie Wydawcy:
"Educational Neuroscience presents a series of readings from educators, psychologists, and neuroscientists that explore the latest findings in developmental cognitive neurosciences and their potential applications to education.
  • Represents a new research area with direct relevance to current educational practices and policy making
  • Features individual chapters written collaboratively by educationalist, psychologists, and neuroscientists to ensure maximum clarity and relevance to a broad range of readers
  • Edited by a trio of leading academics with extensive experience in the field"
Oliverio, A. (2015). Neuropedagogia. Cervello, esperienza, apprendimento

(książka w j. włoskim)

Howard - Jones, P. (2010). Introducing Neuroeducational Research. Neuroscience, education and the brain from contexts to practice 

(książka w j. angielskim; główny podręcznik dla studentów kursu Mind Brain Education na VU University Amsterdam)

Centre for Educational Research and Innovation (2007). Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science. 

(możliwość bezpłatnego pobrania książki w PDF w j. angielskim, francuskim i hiszpańskim)


Posner, M. I. i Rothbart M.K. (2007). Educating the Human Brain.

(książka w. j. angielskim; zdaniem recenzentów: książka gigantów neuronauki i psychologii rozwojowej, stanowiąca antidotum na niedokładne lub błędne interpretacje w zakresie neuronauki i edukacji)
Centre for Educational Research and Innovation (2002)Understanding the Brain. Towards a New Learning Science.

(możliwość bezpłatnego pobrania książki w PDF w j. angielskim, francuskim i hiszpańskim)
Blakemore, S.-J. i Frith, U. (2005). The Learning Brain. Lessons for education

(książka w j. angielskim; cały artykuł dotyczący książki w Developmental Science)

Książki popularnonaukowe o mózgu:


Winston, R. (2013). Co się dzieje w mojej głowie?

(książka popularnonaukowa w j. polskim skierowana do dzieci)


 Aamodt, S. i Wang, S. (2011). Welcome to Your Child's Brain: From in Utero to Uni.

(publikacja popularnonaukowa w j. angielskim skierowana do rodziców)


No comments:

Post a Comment