O AUTORCE

Ewa Międzobrodzka - autorka bloga Neuroedukacja.net

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS (2013), a obecnie doktorantką na Vrije Universiteit Amsterdam. W 2015 zdobyłam Research Talent Grant przyznany przez NWO (holenderską organizację badań naukowych), który umożliwił mi rozpoczęcie doktoratu. W kręgu moich ścisłych zainteresowań naukowych znajduje się neuropsychologia rozwojowa oraz wpływ nowych technologii (szczególnie gier komputerowych) na procesy emocjonalne i poznawcze młodych użytkowników.

Działam aktywnie na rzecz popularyzacji nauki w ramach Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci (2010 - 2015 wiceprezes) oraz Stowarzyszenia CreoScience (założyciel i prezes). Jestem również inicjatorką pierwszego w Trójmieście Dnia Mózgu w 2011 roku oraz współorganizatorką oraz prelegentką podczas kolejnych edycji Dni Mózgu w Trójmieście.

Pracę naukową i działalność popularnonaukową łączę z doświadczeniem pedagogicznym. Od 2012 roku pracowałam jako nauczyciel-wolontariusz w szkole polskiej "Polski Uśmiech w Delft", a od 2016 roku współpracuję ze Szkołą Polską "Lokomotywa" w Amsterdamie. Prowadzę interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci z rodzin polsko-niderlandzkich, wprowadzając moich nieco ponad 7-letnich uczniów w świat nauki poprzez język polski.

Dlaczego piszę bloga Neuroedukacja.net?

Pierwszy powód - chęć podzielenia się w języku polskim wiedzą zdobytą w ramach kursu Mind, Brain and Education na VU w Amsterdamie podczas wymiany międzynarodowej Erasmus, którą odbyłam w 2012 roku. Nawiązałam wtedy współpracę z prof. Lydią Krabbendam, neuropsychologiem z LEARN! Institut, specjalistką w dziedzinie neuroedukacji.

Powód drugi - dostarczenie nauczycielom, rodzicom i innym osobom zainteresowanym tematyką mózu i edukacji rzetelnych źródeł informacji o mózgu. Poza autorskimi streszczeniami i omówieniami badań naukowych, staram się tworzyć bazę ciekawych (w miarę możliwości ogólnodostępnych) publikacji naukowych na temat mózgu oraz polecać wykłady popularnonaukowe prowadzone przez znakomitych naukowców (np. w ramach TED). Omawiając tutaj różne wyniki badań, staram się zawsze wskazać (i podlinkować) oryginalne źródło. Problemem wielu publikacji popularnonaukowych dla nauczycieli jest bazowanie na innych opracowaniach popularnonaukowych, co może w konsekwencji doprowadzić do nieporozumień i zbytnich uproszczeń niektórych zagadnień. Warto też zaglądać na stronę bloga Neuroedukacja.net na Facebook'u, gdzie polecam ciekawe linki, wykłady czy teksty.

Powód trzeci - próba zachęcenia polskich nauczycieli do otwartości na współpracę z naukowcami badającymi mózg. Taka współpraca mogłaby bowiem zaowocować np. stworzeniem metod nauczania opartych na badaniach naukowych (przetestowanych w polskich warunkach). Z drugiej strony, chciałabym też zachęcić polskich nauczycieli do większej refleksji oraz krytycznego myślenia względem tego, co często czytają o mózgu, szczególnie w popularnonaukowej prasie. Zbytnie uproszczenia wyników badań naukowych mogą bowiem prowadzić do błędnych interpretacji i konkluzji, które niestety bywają dobrym chwytem marketingowym. Wreszcie, sami neuronaukowcy też mogą błędnie interpretować swoje wyniki (co dotyczy niestety większości badań fMRI wykonanych do maja 2015 roku), a to powinno być kolejną przesłanką do większego dystansu.

Zapraszam do współpracy, dyskusji, wymiany myśli pod adresem:

emiedzobrodzka(at)gmail.com

Można znaleźć mnie także na:
- Academia.edu
ResearchGate
- LiknkedIn

No comments:

Post a Comment